Disclaimer

Dit is een website van:

Studio 77 – Ambroossteenweg 217 – 1981 Hofstade

Ondernemingsnummer: BE0882 495 310

Studio 77 besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van de website. Studio 77 kan desondanks niet garanderen dat alle hierop gepubliceerde gegevens volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de website.

Studio 77 is niet aansprakelijk voor de inhoud van content die door derden, waaronder adverteerders, op de website is geplaatst. Studio 77 kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd.

Je bent je er van bewust dat een website feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke content kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat Studio 77 ter zake niet aansprakelijk kan gesteld worden. Studio 77 kan een redactionele, inhoudelijk of andere controle uitoefenen op content die van derden afkomstig is, maar doet dit niet in alle gevallen.

Links naar andere websites

Deze website bevat een aantal links naar andere websites. Studio 77 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright-verklaring en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.